Kezdőlap
 
Átírás
     - Tulajdonjog átírás
     - Üzembentartó bejegyzés
 
Forgalomba helyezés
 
Forgalomból kivonás
 
Rendszám
     - Egyéni rendszám
     - Egyedi rendszám
     -"Z" rendszám
     - OT (Old Timer)
     - Lassú jármű
 
Műszaki vizsga
    - Egyedi forgalomba
       helyezés
     - Külföldről behozott...
     - Időszakos műszaki vizsga

Egyéb ügyintézés

Kapcsolat

Partnereink

Letöltések

FORGALOMBA HELYEZÉS -
FORGALOMBÓL VALÓ
KIVONÁS
 
GÉPJÁRMŰVEK FORGALOMBA
HELYEZÉSE
 
Az eljárások során ügyfél
azonosító okmány:
- személyes megjelenés esetén
  az ügyfél,  képviseleti eljárás
  esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány, illetve
  képviseleti eljárás esetén meghatalmazás, valamint
- jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében
-3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy másolat a cégbejegyzésről
  (elfogadható a Cég Info-ban kinyomtatott példány is),
- aláírási címpéldány,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás.
  A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges
  okmányok:
  A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásako 
  be kell mutatni:
- a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okiratot,
- a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit,
- a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló
   igazolást.
A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor -
a fentieken kívül be kell mutatni:
- a Műszaki Adatlapot,
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
- az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási
   engedély, a rendszámtábla érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának
   befizetéséről
   szóló igazolást,
- ügyfél azonosító okmányt
A használt jármű forgalomba helyezése során:
  (Használt jármű: a külföldön már forgalomba helyezett használt, illetve nem
   közvetlenül a gyártótól vásárolt és importált jármű.)
A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
- amennyiben a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték,
   a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E
   betűjelű
   ideiglenes rendszámtáblát,
- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését
   tanúsító igazolást,
- a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlapot,
- eredeti külföldi forgalmi engedélyt (törzskönyvet) és jelzést, illetve külföldi
   jármű okmányt (kivéve, ha a járművet külföldön nem helyezték forgalomba),
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot (eredeti vagy hitelesített példányt).
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a jármű származásának ellenőrzéséről kiadott hatósági határozatot,
- az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
- az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszámtábla
   érvényesítő címke díjáról szóló postai feladóvevényt,
- a külön jogszabályban meghatározott személygépjármű esetében
   a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,
- ügyfél azonosító okmányt.
Új jármű forgalomba helyezése:
  (Új jármű a külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve
   Magyarországon gyártott jármű.)
Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
- a Műszaki Adatlapot,
- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését
   tanúsító igazolást,
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot (eredeti vagy hitelesített példányt).
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő
   lapot,
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
- a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjáról, a rendszám érvényesítő címke
  díjáról, a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt,
- a külön jogszabályban meghatározott személygépjármű esetében a
   regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,
- ügyfél azonosító okmányt.
 
 
 

GÉPJÁRMŰ - FORGALOMBÓL KIVONÁS IDEIGLENES - VÉGLEGES
 
  A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonására jogosult az üzembentartó is,
  mivel a jármű forgalomban tartásával kapcsolatos jogokat teljes egészében
  gyakorolhatja.
 
Az eljáráshoz minden esetben bemutatandó okmányok:
 
- Az okmányirodában kitöltött "Kérelem" nyomtatvány
- A jármű forgalmi engedélye
- Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány
- Érvényesítő címkével ellátott hátsó rendszámtábla (kivéve, ha már lejárt
  a műszaki, vagy nincs rajta címke)
- A forgalomból kivonás (ideiglenes, végleges) szolgáltatási díjának befizetését
  igazoló postai feladóvevény
Végleges kivonáshoz szükséges még:
- Engedéllyel rendelkező autóbontótól származó igazolás, mely tartalmazza a
 gépjármű átvételéről szóló igazolást is.
 
 
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (továbbiakban: cég) esetén mellékelendő:
 
- Három hónapnál nem régebbi cégkivonat
- Aláírási címpéldány
- Céges meghatalmazás az eljáró személy részére
 
Esetenként szükség lehet az alábbiakra:
- Ha nem a tulajdonos jár el, meghatalmazás