Kezdőlap
 
Átírás
     - Tulajdonjog átírás
     - Üzembentartó bejegyzés
 
Forgalomba helyezés
 
Forgalomból kivonás
 
Rendszám
     - Egyéni rendszám
     - Egyedi rendszám
     -"Z" rendszám
     - OT (Old Timer)
     - Lassú jármű
 
Műszaki vizsga
    - Egyedi forgalomba
       helyezés
     - Külföldről behozott...
     - Időszakos műszaki vizsga

Egyéb ügyintézés

Kapcsolat

Partnereink

Letöltések

 

     
 GÉPJÁRMŰ ÁTÍRÁS
  
  Tulajdonjog átírás
 
Az eljáráshoz minden esetben
bemutatandó okmányok:
- Az okmányirodában kitöltött
"Kérelem" nyomtatvány
- Jogügyletről kiállított okirat
(pl.: adásvételi szerződés,
lízingszerződés lejártát követően
kiállított igazolás, hagyatéki végzés stb.)
- Eredetiségvizsgálatról kiállított igazolás
- Kötelező felelősségbiztosításról szóló igazolás, vagy kötvény
- A jármű előző forgalmi engedélye és törzskönyve
- Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány
- Az új forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének befizetését igazoló
feladóvevény, vagy nyilatkozat az illetékmentességről
- Ha nem a tulajdonos jár el, meghatalmazás
 
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
( továbbiakban: cég)esetén mellékelendő:
 
- Három hónapnál nem régebbi cégkivonat (eredeti )
- Aláírási címpéldány
- Céges meghatalmazás az eljáró személy részére
 
  GÉPJÁRMŰ - ÜZEMBENTARTÓI JOG BEJELENTÉSE, VÁLTOZÁSA,
  MEGSZÜNTETÉSE
 
   Az eljáráshoz minden esetben bemutatandó okmányok
- Az okmányirodában kitöltött "Kérelem" nyomtatvány
- Jogügyletről kiállított okirat
( pl. a tulajdonos által az üzembentartó kijelöléséről szóló okirat)
- Kötelező felelősségbiztosításról szóló igazolás, vagy kötvény
- A jármű előző forgalmi engedélye
- Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány
- Az új forgalmi engedély és ha még nincs, a törzskönyv illetékének
befizetését igazoló feladóvevény, vagy nyilatkozat az illetékmentességről
 
   Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
   ( továbbiakban : cég) esetén mellékelendő:
- Három hónapnál nem régebbi cégkivonat ( eredeti )
- Aláírási címpéldány
- Céges meghatalmazás az eljáró személy részére
 
   Esetenként szükséges lehet az alábbiakra:
- Ha nem a tulajdonos jár el, meghatalmazás